لاستیک-در-آر-سواری-تارینگ-24-تیوبلس-دار-با-4-پدال_الکتروصنعت-تهران_01