بالانس-چرخ-رو-کار-با-موتور-5.5-اسب-نیمه-سنگین_الکتروصنعت-تهران_01